บริการ : ถุงกระดาษ : Paper Bag


ถุงกระดาษ : Paper Bag

สามารถพิมพ์ถุงบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายแบบ เช่น ถุงกระดาษแบบคล้องเชือกถุงกระดาษแบบเจาะรู ถุงกระดาษรีไซเคิล (กระดาษน้ำตาล)หรือถุงแบบอื่นๆตวามความต้องการ

  • บริษัท วิชิตการพิมพ์ จำกัด เลขที่ 115 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Social Contact


ผลงานCONTACT US

Say HELLO, we are waiting for every question you have, feel free to ask us. We don’t hesitate to answer at all you needs