บริการ : แฟ้มเอกสาร : Floder


แฟ้มเอกสาร : Floder

แฟ้มเอกสารต่างๆเช่น แฟ้มขนาด A5,A4 รูปแบบช่องใส่เอกสารสามารถผลิตได้ตามความต้องการ สามารถทำช่องใส่แผ่น CD/DVD หรือช่องเสียบนามบัตรได้

  • บริษัท วิชิตการพิมพ์ จำกัด เลขที่ 115 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Social Contact


ผลงานCONTACT US

Say HELLO, we are waiting for every question you have, feel free to ask us. We don’t hesitate to answer at all you needs